Đào tạo PR‎ > ‎

Khóa học PR-Event

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 56, khai giảng 28/02/2014

Học phí: 2.200.000 VND/30 giờ học (11 buổi).

Thời gian và địa điểm học

• Khóa PR – Event khai giảng 28/02/2014, học từ 18:00 – 20:45, các ngày 2, 4, 6 trong tuần (11 buổi).

• Địa điểm học: P309, Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Số 01 Hoàng Đạo Thúy, HN.

Đăng ký tham gia khóa học: 

Liên hệ: ĐT: 04.35123206; 04.35123198; Hotline: 0913235570; Email: thanhduyen0011@gmail.com, info@megainvest.vn

Địa chỉ đăng ký học: Công ty Megalink, Phòng 905, số 185 Giảng Võ, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 60 khai giảng 22/05/2015

đăng 18:10, 8 thg 1, 2014 bởi Linh Pham   [ đã cập nhật 00:19, 20 thg 3, 2015 ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 60 khai giảng 22/05/2015

Thách thức từ thực tế

PR-Event (Quan hệ công chúng và Tổ chức sự kiện) là chức năng ngày càng quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào trên thế giới. Việc xây dựng thông điệp, chương trình và quản lý các hoạt động PR-Event hiệu quả là điều kiện tiên quyết để xây dựng thương hiệu và tạo lập vị thế cạnh tranh. Trong khi đó, PR-Event hiện vẫn còn khá mới mẻ từ nhận thức tới phương thức thực hiện đối với các tổ chức tại Việt Nam.

Giải pháp của chúng tôi

Với phương pháp luận hiện đại của thế giới kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và trực tiếp thực hiện các chương trình truyền thông cho các tổ chức thuộc nhiều loại hình, ngành nghề tại Việt Nam, Megalink thiết kế khóa đào tạo PR-Event với mục tiêu giúp học viên: (1) Hiểu hệ thống kiến thức cốt lõi về PR và sự kiện; (2) Khả năng sử dụng bộ kỹ năng thực hành để tổ chức các sự kiện một cách hiệu quả với chi phí phù hợp đồng thời biết cách phòng tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện - từ thiết kế, thực hiện, quản lý đến kêu gọi tài trợ; (3) Xử lý những tình huống trong truyền thông và hiệu doanh nghiệp. Tiêu chí đào tạo của Megalink trong khóa học này là nâng cao năng lực của cá nhân để học viên thực hiện tốt hơn chức năng truyền thông cho tổ chức.

Lợi ích cho học viên

• Hệ thống hóa kiến thức của thế giới về chủ đề PR-Event.

• Trao đổi tương tác qua các tình huống thực tiễn, dưới sự hỗ trợ của các giảng viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Cơ hội gia nhập mạng lưới cựu học viên của Megalink với gần 1000 người đang làm công tác PR-Event tại hơn 200 tổ chức.

• Học viên đáp ứng yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng nhận do Megalink và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân & Doanh nghiệp Đông Nam Á.

Học phí: 2.200.000 VND/30 giờ học (11 buổi).

Thời gian và địa điểm học

• Khóa PR – Event khai giảng 22/05/2015, học từ 18:00 – 20:45, các ngày 2, 4, 6 trong tuần (11 buổi).

• Địa điểm học: P309, Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Số 01 Hoàng Đạo Thúy, HN.

Đăng ký tham gia khóa học:

Liên hệ: ĐT: 04.35123206; 04.35123198; Hotline: 0913235570; Email: thanhduyen0011@gmail.com, info@megainvest.vn

Địa chỉ đăng ký học: Công ty Megalink, Phòng 905, số 185 Giảng Võ, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 54, khai giảng 23/8/2013

đăng 15:38, 31 thg 7, 2013 bởi Linh Pham   [ đã cập nhật 19:35, 15 thg 2, 2014 ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 54, khai giảng 23/8/2013

Thách thức từ thực tế

PR-Event (Quan hệ công chúng và Tổ chức sự kiện) là chức năng ngày càng quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào trên thế giới. Việc xây dựng thông điệp, chương trình và quản lý các hoạt động PR-Event hiệu quả là điều kiện tiên quyết để xây dựng thương hiệu và tạo lập vị thế cạnh tranh. Trong khi đó, PR-Event hiện vẫn còn khá mới mẻ từ nhận thức tới phương thức thực hiện đối với các tổ chức tại Việt Nam.

Giải pháp của chúng tôi

Với phương pháp luận hiện đại của thế giới kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và trực tiếp thực hiện các chương trình truyền thông cho các tổ chức thuộc nhiều loại hình, ngành nghề tại Việt Nam, Megalink thiết kế khóa đào tạo PR-Event với mục tiêu giúp học viên: (1) Hiểu hệ thống kiến thức cốt lõi về PR và sự kiện; (2) Khả năng sử dụng bộ kỹ năng thực hành để tổ chức các sự kiện một cách hiệu quả với chi phí phù hợp đồng thời biết cách phòng tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện - từ thiết kế, thực hiện, quản lý đến kêu gọi tài trợ; (3) Xử lý những tình huống trong truyền thông và hiệu doanh nghiệp. Tiêu chí đào tạo của Megalink trong khóa học này là nâng cao năng lực của cá nhân để học viên thực hiện tốt hơn chức năng truyền thông cho tổ chức.

Lợi ích cho học viên

• Hệ thống hóa kiến thức của thế giới về chủ đề PR-Event.

• Trao đổi tương tác qua các tình huống thực tiễn, dưới sự hỗ trợ của các giảng viên, chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Cơ hội gia nhập mạng lưới cựu học viên của Megalink với gần 1000 người đang làm công tác PR-Event tại hơn 200 tổ chức.

• Học viên đáp ứng yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng nhận do Megalink và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân & Doanh nghiệp Đông Nam Á.

Học phí: 2.200.000 VND/30 giờ học (11 buổi).

Thời gian và địa điểm học

• Khóa PR – Event khai giảng 23/8/2013, học từ 18:00 – 20:45, các ngày 2, 4, 6 trong tuần (11 buổi).

• Địa điểm học: P309, Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Số 01 Hoàng Đạo Thúy, HN.

Đăng ký tham gia khóa học:

Liên hệ: ĐT: 04.35123206; 04.35123198; Hotline: 0913235570; Email: thanhduyen0011@gmail.com, info@megainvest.vn

Địa chỉ đăng ký học: Công ty Megalink, Phòng 905, số 185 Giảng Võ, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 53, khai giảng 21/6/2013

đăng 15:34, 31 thg 7, 2013 bởi Linh Pham   [ đã cập nhật 19:36, 15 thg 2, 2014 ]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 53, khai giảng 21/6/2013

Thách thức từ thực tế

PR-Event là chức năng ngày càng quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào trên thế giới. Việc xây dựng thông điệp, chương trình và quản lý các hoạt động PR-Event hiệu quả là điều kiện tiên quyết để xây dựng thương hiệu và tạo lập vị thế cạnh tranh. Trong khi đó, PR-Event hiện vẫn còn khá mới mẻ từ nhận thức tới phương thức thực hiện đối với các tổ chức tại Việt Nam.

Giải pháp của chúng tôi

Với phương pháp luận hiện đại của thế giới kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và trực tiếp thực hiện các chương trình truyền thông cho các tổ chức thuộc nhiều loại hình, ngành nghề tại Việt Nam, Megalink thiết kế khóa đào tạo PR-Event với mục tiêu giúp học viên: (1) Hiểu hệ thống kiến thức cốt lõi về PR và sự kiện; (2) Khả năng sử dụng bộ kỹ năng thực hành để tổ chức các sự kiện một cách hiệu quả với chi phí phù hợp đồng thời biết cách phòng tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện - từ thiết kế, thực hiện, quản lý đến kêu gọi tài trợ; (3) Xử lý những tình huống trong truyền thông và hiệu doanh nghiệp. Tiêu chí đào tạo của Megalink trong khóa học này là nâng cao năng lực của cá nhân để học viên thực hiện tốt hơn chức năng truyền thông cho tổ chức.

Lợi ích cho học viên

• Cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế về PR, Sự kiện.

• Trang bị cho người học kỹ năng để có thể tổ chức được các sự kiện một cách hiệu quả với chi phí phù hợp nhất, đồng thời biết cách phòng tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện.

• Học viên đáp ứng yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng nhận do Megalink và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân & Doanh nghiệp Đông Nam Á.

Học phí: 2.200.000 VND/30 giờ học (11 buổi).

Thời gian và địa điểm học

• Khóa PR – Event khai giảng 21/6/2013, học từ 18:00 – 20:45, các ngày 2, 4, 6 trong tuần (11 buổi).

• Địa điểm học: P309, Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Số 01 Hoàng Đạo Thúy, HN.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA PR – Event 52, khai giảng 22/3/2013

đăng 15:29, 31 thg 7, 2013 bởi Linh Pham   [ đã cập nhật 18:33, 31 thg 7, 2013 ]

Đối tượng: Dành cho những người làm công việc PR hoặc Marketing trong những lĩnh vực: Quan hệ đầu tư/ tài chính, Quản trị nhân sự, Ngoại giao, Truyền thông, NGO, Branding, Dịch vụ khách hàng, Quan hệ báo giới, Tổ chức sự kiện và những người quan tâm khác.

Mục tiêu: 

* Cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế về PR (quan hệ công chúng), Sự kiện

* Trang bị cho người học kỹ năng để có thể tổ chức được các sự kiện một cách hiệu quả với chi phí phù hợp nhất, đồng thời biết cách phòng tránh hoặc giảm thiểu những rủi ro phát sinh trong quá trình tổ chức sự kiện

Nội dung: 

* Tổng quan về PR.

* Kỹ năng của người làm PR: Kỹ năng viết:  Thông cáo báo chí, Kế hoạch PR, Kế hoạch truyền thông. Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng giao tiếp.

* Tổ chức sự kiện: Thiết kế, thực hiện, quản lý, kêu gọi tài trợ,

* Khủng hoảng: Dự báo, ngăn ngừa và xử lý.

Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu, giàu kinh nghiệm đào tạo về PR, sự kiện.

Đăng ký học, liên hệ: 04.35123206

1-4 of 4