KKT Dung Quất: 7 bài học về xúc tiến đầu tư

Giai đoạn 2006-2011 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng của KKT Dung Quất khi KCN Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thành KKT Dung Quất với nhiều chính sách vượt trội; dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức khởi động sau nhiều năm kéo dài; và một số dự án quy mô lớn được cấp phép như Nhà máy thép Tycoons, Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina, Nhà máy đóng tàu Vinashin…

Đến nay, KKT Dung Quất đã hình thành một lực lượng sản xuất quy mô lớn với giá trị sản lượng công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2011 đạt khoảng 123.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 255 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 15.756 tỷ đồng. Có thể nói, sự phát triển của KKT Dung Quất thực sự là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung.

Để có được bước phát triển như ngày nay phải kể đến sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ những người làm công tác xúc tiến đầu tư.

Nhìn lại chặng đường đầu tư phát triển những năm qua, với những kết quả khả quan ban đầu đã đạt được, đại diện Ban Quản lý KKT Dung Quất chia sẻ với chúng tôi về một số bài học về công tác xúc tiến đầu tư.

Xác định lợi thế cạnh tranh

Chỉ sau một thời gian ngắn, KKT Dung Quất đã có những bứt phá ngoạn mục về thu hút vốn đầu tư. Có thể thấy rõ, nhân tố để hấp dẫn các dự án công nghiệp nặng và quy mô lớn tại Dung Quất chính là cảng nước sâu. Đây chính là vị thế vượt trội và lợi thế cạnh tranh của KKT Dung Quất trong việc thu hút các dự án công nghiệp nặng có quy mô lớn.

Bên cạnh đó, KKT Dung Quất cũng đánh giá toàn diện các yếu tố như vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng, tiện ích, các cơ chế, chính sách đang áp dụng và hiện trạng phát triển của khu vực, của KKT, trên cơ sở đó tập trung xây dựng dữ liệu chuyên sâu phù hợp với các ngành và lĩnh vực; làm định hướng để tập trung tuyên truyền, quảng bá; đưa ra những biện pháp xúc tiến đầu tư phù hợp với điều kiện hiện tại của khu vực và KKT.

Xác định ngành nghề cần tập trung thu hút đầu tư

Với hệ thống cảng nước sâu thuận lợi cho việc nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa, việc thu hút các ngành công nghiệp nặng có quy mô lớn, có tính chất trung tâm vào KKT Dung Quất là động lực để thu hút các dự án phụ trợ, các dự án “hạ nguồn” và các dự án dịch vụ khác. Vì vậy, Ban Quản lý KKT đã tập trung tuyên truyền và quảng bá các dự án có quy mô lớn đã đăng ký đầu tư vào KKT Dung Quất nhằm thu hút các dự án liên quan.

Xác định cầu nối

Qua thực tiễn làm công tác xúc tiến đầu tư và trao đổi với các địa phương khác, Ban Quản lý KKT Dung Quất nhận thấy rõ mô hình các tổ chức làm công tác ngoại giao, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại đều chưa phát huy hết vai trò cầu nối trong xúc tiến đầu tư. Các cầu nối tỏ ra có hiệu quả trước hết là các doanh nghiệp đã đầu tư tại KKT Dung Quất hoặc khu vực khác, là bộ phận tiếp thị đầu tư tại các công ty kinh doanh hạ tầng có uy tín.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút đầu tư theo hướng xây dựng bộ dữ liệu phù hợp với các ngành nghề, lĩnh vực mà KKT Dung Quất có lợi thế so sánh; cung cấp thường xuyên các thông tin về KKT Dung Quất trên website của Ban Quản lý và cho các cơ quan truyền thông; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện, giao lưu gặp gỡ để quảng bá đầu tư…

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư

Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất thì người làm công tác xúc tiến đầu tư không chỉ cần có khả năng về ngoại ngữ và kiến thức mà còn cần phải là nhà tư vấn đầu tư, có kiến thức sâu rộng về kinh tế đầu tư, đánh giá được thị trường của dự án để xác định đúng ngành nghề, lĩnh vực cần tập trung xúc tiến và phải là người có tâm với nghề. Nếu hội tụ đủ những yếu tố trên sẽ tạo ra sự gắn bó, tin tưởng từ phía nhà đầu tư.

Xã hội hóa hoạt động xúc tiến đầu tư

Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, nhất là kinh phí của những địa phương còn gặp khó khăn thì để đáp ứng các yêu cầu cho hoạt động xúc tiến đầu tư là không đơn giản. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực, các mối quan hệ là hết sức quan trọng. Mối quan hệ và nguồn lực có thể là từ các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, từ các doanh nghiệp đã hoạt động thành công, từ các công ty tư vấn đầu tư… Nếu biết tận dụng và khai thác tốt các mối quan hệ này thì việc xúc tiến đầu tư sẽ có hiệu quả.

Tranh thủ sự lãnh đạo để tháo gỡ vướng mắc trong xúc tiến đầu tư

Thu hút được nhà đầu tư đã khó, để dự án thành hiện thực càng khó. Đối với các dự án có quy mô lớn, người làm xúc tiến đầu tư chỉ là người tham mưu, cung cấp thông tin để lãnh đạo cấp cao quyết định và đưa ra các chính sách, các quyết sách và từ đó nhà đầu tư nhận thấy được hiệu quả kinh tế của dự án khi chọn địa điểm đầu tư. Bên cạnh đó, quá trình triển khai hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu thủ tục thường nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc mà việc tháo gỡ, giải quyết vượt quá thẩm quyền của người làm xúc tiến đầu tư. Vì vậy, người làm công tác xúc tiến đầu tư cần phải tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của các cấp, các ngành để giúp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

                                Phương Thanh

 

Comments