Sẽ điều chỉnh giải pháp xúc tiến đầu tư và giải ngân


Se dieu chinh giai phap xuc tien dau tu va giai ngan

(VEN) - Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn thu hút được 6,015 tỷ USD vốn FDI. Kết quả này đạt được có phần đóng góp không nhỏ từ hoạt động xúc tiến đầu tư.

Comments